db2 notlarım

Veritabanı yedeğini almak için bir bat dosyası hazırlamak istersek;

set username=db2admin
set password=sifresi
db2 CONNECT TO DBADI;
db2 QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS;
db2 CONNECT RESET;
db2 BACKUP DATABASE DBADI TO “D:db2yedekdenemesi” WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 WITHOUT PROMPTING;
db2 CONNECT TO DBADI;
db2 UNQUIESCE DATABASE;
db2 CONNECT RESET;

Aldığımız yedeği geri yüklemek istersek Command Editor yazılımını kullanarak;

RESTORE DATABASE DBADI FROM d: to c:

Gerekebilecek birkaç komut,

select versionnumber, version_timestamp from sysibm.sysversions; — versiyonu öğrenmek için
select * from syscat.tabauth; — yetkileri listelemek için
select * from syscat.dbauth where grantee = current user;
select * from syscat.tabauth where grantee = current user;
select current server from sysibm.sysdummy1; — veritabanı adı
select schemaname from syscat.schemata; –veritabanlarını listeler
select name from sysibm.systables; –tabloları listeler

DB2 Thin-client kullanılarak hazırlanan ODBC bağlantısı yerine bağlantı ZendCoreForIBM kullanarak sağlanırsa ODBC den dönen bozuk karakterler engellenmiş olabilir.

Lisans dosyasını yüklemek için;

/usr/opt/db2_08_01/adm/db2licm -a /cdrom/db2/license/db2dlm.lic