php’nin mail fonksiyonuyla gönderilen posta kaydını tutmak


php’nin mail() fonksiyonuyla gönderilen e-postalar varsayılan olarak tanımlı sendmail yazılımı vasıtasıyla gönderilir. Sendmail’in ayarlarından LOG düzeyini arttırsanız da hangi dosyadan veya hangi kullanıcı tarafından gönderildiğini bulamazsınız. Hele web sağlayıcısı olarak hizmet veren bir makinanız varsa hangi kullanıcı sizin kaynaklarınızı kullanarak önemsiz e-posta gönderiyor tespit etmek zordur. Akla gelen yöntemse php ile posta sunucusu arasında sendmail e köprü görevi üstlenen ve aynı zamanda kayıt tutan bir yazılım eklemek. Şöyle;

vi /usr/sbin/sendmail.spamkontrol

diyerek içine

#!/usr/bin/perl
# use strict;
 use Env;
 my $date = `date`;
 chomp $date;
 open (INFO, ">>/var/log/spam_log") || die "Dosya Acilmadi ::$!";
 my $uid = $>;
 my @info = getpwuid($uid);
 if($REMOTE_ADDR) {
 print INFO "$date - $REMOTE_ADDR ran $SCRIPT_NAME at $SERVER_NAME n n";
 print 'n';
}
 else {
print INFO "$date - $PWD -  @infonn";
 print 'n';
}
 my $mailprog = '/usr/sbin/sendmail';
 foreach  (@ARGV) {
 $arg="$arg" . " $_";
 }
open (MAIL,"|$mailprog $arg") || die "cannot open $mailprog: $!n";
 while ( ) {
 print MAIL;
 }
 close (INFO);
 close (MAIL);

dosyayı kaydettikten sonra ;

chmod +x /usr/sbin/sendmail.spamkontrol 
touch /var/log/spam_log 
chmod 0777 /var/log/spam_log

Şeklinde gerekli yetkileri verdikten sonra isterseniz php.ini deki sendmail tarifini yeni dosyamız olan /usr/sbin/sendmail.spamkontrol olarak girebilirsiniz yada apache deki Virtual Host tanımına aşağıdaki gibi bir tanımlama girebilirsiniz.

php_admin_value sendmail_path '/usr/sbin/sendmail.spamkontrol'

Bu değeri herbir VirtualHost tanımına da girebilirsiniz.  Apache’yi tekrar başlattıktan sonra /var/log/spam_log dosyasında ağaşıdaki örnek kayıt dosyası gibi çıktı alacaksınız.

[root@immortal ~]# tail /var/log/spam_log
 Fri Aug 28 15:37:20 EEST 2009 - /home/testuser1 -
 Fri Aug 28 15:45:01 EEST 2009 - /home/testuser2 -
 Fri Aug 28 15:53:30 EEST 2009 - /home/testuser1 -
 Fri Aug 28 15:57:43 EEST 2009 - /home/testuser1 -
 Fri Aug 28 15:58:47 EEST 2009 - /home/testuser2 -
 Fri Aug 28 16:21:21 EEST 2009 - /home/testuser2 -

Eğer log dosyanızın boyutu çok büyürse log rotasyonu için /etc/logrotate.conf dosyasına aşağıdakileri ekleyebilirsiniz.


# SPAM LOG rotation
 /var/log/spam_log { 
 monthly 
 create 0777 root root     
 rotate 1
 }

[MattF ve ramprage’e teşekkürler]

bind dns konfigürasyon kontrolü

BIND kurulumu içinde gelen iki faydalı komutla hazırladığımız konfigürasyon kontrolümüzü yapabiliriz.

# named-checkconf /etc/named.conf

named-checkconf komutuna parametre olarak konfigürasyon dosyamızın adresini girdiğimizde bulduğu hatayı gösterecektir. Eğer hiç çıktı vermezse konfigürasyon dosyamızda sorun yok demektir. DNS sunucumuzu yeniden yükleyebiliriz.


# named-checkzone cemdogan.com /var/named/cemdogan.com.zone

named-checkzone komutuna parametre olarak önce alan adını daha sonra zone dosyamızın adresini girdiğimizde hata bulursa bulduğu hatayı, hatasızsa “OK” çıktısını alabiliriz. Kontrolümüzü tamamladıktan sonra DNS sunucumuzu yeniden yükleyebiliriz.

yedekleme yaparken kullanılabilecek faydalı komutlar

Bulunduğu çalışma dizininden başlayarak, boş alt klasörleri bulup silmek için;

find . -type d -empty -exec rmdir {} ;

İçeriği değiştirilmiş dosyaları bulmak için ;

find / -mmin 30 -type f (Son 30 dakika içinde değişenler)

find / -mtime -1  -type f (Son 24 saat içinde değişenler)

Bütün MySQL veritabanlarını kendi adlarında yedeklemek için;

for I in `echo “show databases;” | mysql | grep -v Database`; do mysqldump $I > “$I.sql”; done

A klasöründe bulunan dosyaları B klasöründen silmek için (yanlışlıkla açılan arşiv dosyaları) ;

for dosya in /*; do rm /`basename $dosya`; done

Uzaktaki web sunucusundaki dosyanın bulunup bulunmadığını kontrol etmek için ;

wget –spider -v http://www.google.com/robots.txt

Hard Disk model ve seri numarası bilgisini almak için;

hdparm -i /dev/sda1

GB,MB,KB ve Byte olarak, ağaç yapısında klasörlerin listelenmesi için;

du -b –max-depth 1 | sort -nr | perl -pe ‘s{([0-9]+)}{sprintf “%.1f%s”, $1>=2**30? ($1/2**30, “G”): $1>=2**20? ($1/2**20, “M”): $1>=2**10? ($1/2**10, “K”): ($1, “”)}e’

En fazla hafıza kullanan 10 işlemi ve detaylarını görmek için (top ve htop ile daha güzel sonuçlar alınabilir);

ps aux | sort -nk +4 | tail

[commandlinefu’ya teşekkürler]