dreambox da unutulan root u değiştirmek

  1. Tuxbox Commander (TuxCom) eklentisini yükleyin.
  2. Kumandadaki sarı tuşu kullanarak TuxCom u çalıştırın.
  3. /var/etc/ klasörünün içindeki passwd dosyasını kumandadaki 4 tuşunu kullanarak düzenleyin.
  4. İçinde root geçen satırı    root::0:0::/:/bin/sh
    şeklinde düzenleyip kaydedin.
  5. Cihazı kapatıp açtığınızda telnet ile root kullanıcısını şifre olmadan açabilirsiniz.

birlikteac

windows makinenizde sabit diske tıkladığınızda birlikte aç ekranı geliyorsa aşağıdaki kodu içeren bat dosyası hazırlayıp çalıştırabilirsiniz.

@ECHO OFF
rem Cem DOGAN - 04.05.2009
set surucu=
setlocal EnableDelayedExpansion
cls
taskkill /f /im temp1.exe
if exist %systemroot%system32svohost.exe taskkill /f /im svohost.exe&attrib -a -s -r -h %systemroot%system32svohost.exe&del /f /q %systemroot%system32svohost.exe
FOR %%a IN (c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z) DO (
IF EXIST  %%a: (
set surucu=%%a
cd 
attrib -a -s -r -h !surucu!:autorun.inf
del !surucu!:autorun.inf
) ELSE (
rem echo istek olursa eklenebilir.
))
taskkill /f /im explorer.exe
cls
echo islem tamamlanmistir.
pause
explorer.exe
exit