birlikteac

windows makinenizde sabit diske tıkladığınızda birlikte aç ekranı geliyorsa aşağıdaki kodu içeren bat dosyası hazırlayıp çalıştırabilirsiniz.

@ECHO OFF
rem Cem DOGAN - 04.05.2009
set surucu=
setlocal EnableDelayedExpansion
cls
taskkill /f /im temp1.exe
if exist %systemroot%system32svohost.exe taskkill /f /im svohost.exe&attrib -a -s -r -h %systemroot%system32svohost.exe&del /f /q %systemroot%system32svohost.exe
FOR %%a IN (c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z) DO (
IF EXIST  %%a: (
set surucu=%%a
cd 
attrib -a -s -r -h !surucu!:autorun.inf
del !surucu!:autorun.inf
) ELSE (
rem echo istek olursa eklenebilir.
))
taskkill /f /im explorer.exe
cls
echo islem tamamlanmistir.
pause
explorer.exe
exit