solaris versiyonunu bulmak

$ more /etc/release
Solaris 10 9/10 s10x_xxxxx_10 X86

Solaris versiyonunun bilgisi /etc/release dosyasında tutulmaktadır. Açmak gerekirse;
Solaris 10 : versiyonu,
9/10 : Eylül 2010 da yayınlanmış versiyon olduğunu,
X86 : Hangi mimari olduğunu,
gösterir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.