yum ile otomatik güncelleme

Yum ile otomatik güncelleme yapmak için yum-cron uygulamasını yüklemeliyiz.

yum install yum-cron

Sadece kontrol etme, sadece uyarma veya sadece indirme gibi seçenekleri ayarlamak için aşağıdaki dosyayı düzenliyoruz.

vi /etc/sysconfig/yum-cron

Aktif hale getirmek için;

/etc/init.d/yum-cron start
chkconfig yum-cron on

Güncellemek istemediğiniz paketler varsa, yum-cron config dosyasında belirtmek gerekir. Örnek olarak;

YUM_PARAMETER="-x perl* -x python* -x kernel*"