mp3sil

windows makinenizdeki mp3 dosyalarını silen basit bat dosyası içeriği :

@ECHO OFF
rem Cem DOGAN - 10.04.2009
set surucu=
setlocal EnableDelayedExpansion
cls
FOR %%a IN (c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z) DO (
IF EXIST  %%a: (
set surucu=%%a
cd 
echo !surucu! Surucusundeki gizli MP3 dosyalari ayiklaniyor.
attrib /s -h !surucu!:*.mp3
echo !surucu! Surucusundeki MP3 dosyalari siliniyor.
del /s !surucu!:*.mp3 >> !UserProfile!Desktopsilinenler.txt
) ELSE (
rem echo istek olursa eklenebilir.
))
set logdosyasi=%UserProfile%Desktopsilinenler.txt
notepad %logdosyasi%
exit

ücretsiz psexec yazılımı kullanılarak uzaktaki makinelerde çalıştırılabilir.
örneğin :

psexec IPadresi -u domainadministrator -p <sifresi> -d -i “serversharemp3sil.bat”