servis durumunu kontrol eden betik

Örnek olarak proftpd nin çalışıp çalışmadığını kontrol eden, çalışmıyorsa mail atmasını sağlayan ve sonuçlarını log dosyasında tutan betik aşağıdaki gibi olabilir.

#!/bin/bash
#29.07.09 Cem DOGAN
#kontrol.sh
program='proftpd'
 date -d@1234567890 >> /var/log/kontrol.log
if ps ax | grep -v grep | grep $program > /dev/null
 then
 echo "$program calisiyor" >> /var/log/kontrol.log
 else
 echo "$program calismiyor" >> /var/log/kontrol.log
 mail -s "$program is down" user_name@email_address.com
 fi