openotp RSA server certificate does NOT match server name hatası

[Thu Sep 19 13:33:14 2013] RSA server certificate CommonName (CN) `OPENOTP.cemdogan.com' does NOT match server name!?
[Thu Sep 19 13:33:14 2013] RSA server certificate CommonName (CN) `OPENOTP.cemdogan.com' does NOT match server name!?

OpenOTP uygulaması soapd.log dosyasında benzer bir hata alındığında yapılması gereken kullanılan sertifikada geçen bilgisayar ismi ile bilgisayarın gerçek isminin aynı yapılması gerekir.

-bash-3.2# vi /etc/sysconfig/network

#HOSTNAME=rcvm
HOSTNAME=OPENOTP.cemdogan.com

Yukardaki gibi değişiklik yapılıp makine yeniden başladığında sorun giderilmiş olur.
Kontrol için;

-bash-3.2# hostname
OPENOTP.cemdogan.com