logrotate düzgün çalışmıyorsa

Bildiğiniz gibi logrotate çok fazla ve büyük sistem kaydı üreten sistemlerin yönetimini kolaylaştırmak için dizayn edilmiş crontab kullanılarak günlük olarak çalışan, kayıt dosyalarının içeriğinin başka bir dosyaya aktarılıp boşaltılmasına(rotate), sıkıştırılmasına, silinmesine veya e-posta olarak gönderilmesine yaramaktadır.

Sistem kayıtlarınızı logrotate kullanarak düzenlemek istediniz /etc/logrotate.d/ klasörüne gerekli ayar dosyanızı oluşturdunuz fakat “rotate” işleminin düzgün çalışmadığını, bazı dosyaların düzgünçe “rotate” olduğunu bazılarının da göz ardı edildiğini gördünüz. Bu durumda göz atmanız gereken dosya /var/lib/logrotate.status dosyasıdır. Bu dosyada “rotate” edilecek dosyalar ve zaman bilgileri bulunmaktadır. Bir şekilde bu dosya bozulursa /etc/cron.daily/logrotate betiği düzgün çalışmayacaktır.

Örneğin:

"/var/log/boot.log" 2011-7-21
"
/var/log/cron" 2011-8-7
"/var/log/rkhunter.log" 2011-8-7

Örnekte rkhunter ve cron dosyaları “rotate” işlemine girmeyecektir. Bunu çözmek için basitçe /etc/cron.daily/logrotate dosyasının üstüne aşağıdaki satırları ekliyorum.

/bin/cat /var/lib/logrotate.status |/bin/egrep -vi '"$|^/' > /var/lib/logrotate.status.temp
/bin/cat /var/lib/logrotate.status |/bin/grep '^/' | /bin/awk '{print """$0}' >> /var/lib/logrotate.status.temp
/bin/cat /var/lib/logrotate.status.temp > /var/lib/logrotate.status

Böylelikle logrotate çalışmadan düzenlemiş logrotate.status dosyasını düzeltmiş ve sorunu gidermiş oluyorum.