klasor boyutlari

Kullanıcıların posta kutusunun boyutunu listelemek için (Maildir) kullanılabilir;

du -h /home/kullanicilar | awk ‘$1 ~/M/ {sub(/M/, “Mb”); print $0}’ | awk ‘$2 ~/.Maildir$/{print $0}’|sort -n

20Mb den büyük dosyaları listelemek için

find / -type f -size +20000k -exec ls -lh {} ; | awk ‘{ print $9 “: ” $5 }’

Klasörde dosya isimlerindeki boşlukları ve büyük harfleri düzeltmek için;

#!/bin/bash
for f in *; do
file=$(echo $f | tr A-Z a-z | tr ‘ ‘ _)
[ ! -f $file ] && mv “$f” $file
done