Solaris 10 ve kolayca ipv4 tanımlama

Önce aygıtımızın durumuna ve adına bakıyoruz.

bge0      link: up    speed: 1000 Mbps    duplex: full
bge1      link: up    speed: 1000 Mbps    duplex: full
bge2      link: unknown  speed: 0   Mbps    duplex: unknown

Gerekiyorsa, işletim sistemimizin tanıması için plumb ediyoruz.

# ifconfig bge2 plumb

IP’yi ve maskesini girip, ayağa kaldırıyoruz.

# ifconfig bge2 192.168.2.10 netmask 255.255.255.0 up 

Yaptığımız değişikliğin kalıcı olması için /etc/hostname.bge2 dosyasını düzenliyoruz.

# cat /etc/hostname.bge2
192.168.2.10 netmask 255.255.255.0