vim notlarım

* Değiştirme;

J             iki satırı aralarında boşluk bırakara birleştirir.
gJ             iki satırı aralarında boşluk bırakmadan birleştirir.
:5,9j         5. ve 9. satırlar arasını boşluk bırakarak birleştirir.
>>             tab işlemi yapar.
3>>         3 satıra tab işlemi yapar.
<<             ters yöne tab işlemi yapar.
vEU         bulunduğu yerden kelime sonuna kadar büyük harfe çevirir.
v$U         bulunduğu yerden satır sonuna kadar büyük harfe çevirir.
vEu         bulunduğu yerden kelime sonuna kadar küçük harfe çevirir.
v$U         bulunduğu yerden satır sonuna kadar küçük harfe çevirir.

* Kopyalama ve Yapıştırma;

yn             n kadar karakteri kopyalar (y=yank).
yw             kelimeyi kopyalar.
yy             satırı kopyalar.
Y             satırı kopyalar.
nyy         n kadar satırı kopyalar.
y$             satır sonuna kadar kopyalar.
y)             cümle sonuna kadar kopyalar.

p             imlecin sağına yapıştırır.
P             imlecin soluna yapıştırır.

* Silme;

x             imlecin bulunduğu karakteri siler.
dd             satırı siler.
d^             satırın başına kadar siler.
d$             satırın sonuna kadar siler.
dw             bulunduğu kelimeyi siler.
d3w         3 kelime siler.
3dd         3 satır siler.
d/cem         cem kelimesini bulana kadar siler.
dfa         bulunduğu yerden a karakterine kadar siler.

u             silme işlemini iptal eder.
U             en son değişikliği geri alır.

* Ekleme;

i             imlecin solundan ekleme yapar.
I             satır başından ekleme yapar.
5if     5 tane f karakteri ekler.
a             imlecin sağından ekleme yapar.
A             satırın sonundan ekleme yapar.
o             sonraki satırbaşından ekleme yapar.
O             önceki satırbaşından ekleme yapar.

* İmleç hareketleri;

h             imleci sola ilerletir.
j             imleci aşağı ilerletir.
k             imleci yukarı ilerletir.
l             imleci sağa ilerletir.
0             imleci satır başına götürür.
$             imleci satır sonuna götürür.
w             imleci bir sonraki kelimeye götürür.
3w             imleci 3 kelime sonrasına götürür.
b             imleci bir önceki kelimeye götürür.
e             imleci kelimenin sonuna götürür.
G             imleci dosyanın son satırına götürür.
f             imlecin sonrasındaki karakterlerde arama yapar.
)             imleci sonraki cümleye götürür.
}           imleci sonraki paragrafa götürür.
(            imleci önceki cümleye götürür.
{            imleci önceki paragrafa götürür.
z                      bulunduğu satırı ekranın en üstüne gelecek şekilde kaydırır.
z.             bulunduğu satırı ekranın ortasına gelecek şekilde kaydırır.
z-             bulunduğu satırı ekranın en altına gelecek şekilde kaydırır.

* Arama ve Değişiklik Yapma;

/kelime             ileriye doğru kelime araması yapar.
?word     geriye doğru kelime araması yapar.
n         ileriye arama sonucu bulunan diğer kelimeye geçiş yapar.
N         geriye arama sonucu bulunan diğer kelimeye geçiş yapar.
*         ileriye arama sonucu bulunan aynı hizadaki diğer kelimeye geçiş yapar.
#         geriye arama sonucu bulunan aynı hizadaki diğer kelimeye geçiş yapar.

:s/eski/yeni/     eski ve yeni şeklinde belirtilen ilk eşleşmeyi değiştirir.
:s/eski/yeni/g     eski ve yeni şeklinde belirtilen satırdaki eşleşmeyi değiştirir.
:%s/eski/yeni/g  eski ve yeni şeklinde belirtilen bütün satırlardaki eşleşmeyi değiştirir.
:s/eski/yeni/gc     değişikliği onaylar.
:%s/,/^V^M/g         virgülleri yeni satırla değiştirir.
:%s/s*$//         satır sonlarındaki boşlukları temizler.
:%s/^.{30}//     her satırın ilk 10 karakterini siler.
:%s/.*/L&/     tüm dosyayı küçük harflere çevirir.
:s/.*/u&/         Satırın ilk harfini büyük harfe çevirir.
:%s/<./u&/g     her kelimenin ilk harfini büyük harfe çevirir.

:             komut geçmişini gösterir.
:g/kelime/d     kelime geçen bütün satırları siler.
:v/kelime/d     kelime geçmeyen bütün satırları siler.

:g/.*/m0        satırların dizilişini tersine çevirir.

:g/^$/d        tüm boş satırları siler.

* Diğer;

:se ff=unix     unix dosya formatı.
:se list         dosya sonları ve tabları göster. (kapatmak için :se nolist)
:se nu         satır numaralarını göster. (kapatmak için :se nonu)
:se sm         eklerken ilgili parantezleri göster. (kapatmak için :se nosm)

!!date         tarihi ekler. örnek olarak (Fri Oct 10 18:04:57 EEST 2008)
5!!sort         5 satırı sort komutuna gönderir ve çıktıyı getirir.
!}sort         imlecin bulunduğu yerden boş satıra kadar olan kısmı
sort a gönderir, sonucunu getirir.
!!awk ‘{print $3 ” ” $2 ” ” $1}’     bulunduğu satırdaki ilk 3 kolonun sırasını
awk ya göndererek değiştirir.

.         son komutu tekrar eder.
:n         sonraki dosyaya geçer.
:e#        önceki dosyaya geçer, :e DosyaAdı ile başka bir dosyaya geçilebilir.